YHDISTYSTEN TYÖPARI

Tukipilari kansalaistoiminnan keskus

Tukipilari on Kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyöorganisaatio. Tukipilarin toiminnan tavoitteena on edistää ja vahvistaa paikallisten, etenkin pienten vammais- ja kansanterveysyhdistysten toimintaa. Aktiivista yhteistyötä kanssamme tekee 40 yhdistystä. Tukipilarin keskeisimpiä toimintoja ovat: koulutus, kehittäminen, verkostoyhteistyö, viestintä ja tiedotus.

Tukipilari on sitoutumaton, ei-juridinen toimija. Tukipilarin hallinnollinen vastuu on Kuopion Invalidit ry:llä. Toimintamme päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Saamme toimintaamme tukea myös Kuopion kaupungilta.

 

+100%-