AJANKOHTAISTA

15 loka 2014

Tukipilari, missä ovat juuresi?

Kuopiolaiset vammais- ja kansanterveysjärjestöt suunnittelivat 1993 yhdessä yhteistä laajempaa toiminta mahdollisuutta. Suunnittelun tuloksena päädyttiin tukihenkilötoiminnan kehittämiseen järjestöjen yhteistyönä. Järjestöjen toiminta ajatusta lähti tukemaan järjestöjen lisäksi Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja muutama vammais- ja kansanterveysliitto. Rahoitusta toiminnan käynnistämiseen päätettiin hakea raha-automaattiyhdistykseltä. Hakijaksi tarvittiin rekisteröity yhdistys. Hakijaksi saatiin Kuopion seudun Invalidit ry (nykyinen Kuopion Invalidit ry). Vuonna 93 jätetty avustusanomus tuotti tuloksena kolmevuotisen projekti rahoituksen. Elokuussa 1994 palkattiin projektisihteeri työsuhteeseen ja käynnistettiin koulutuksen suunnittelu tukihenkilöitten kouluttamiseksi.

Projektin aikana tukihenkilöitä perus koulutettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella yli 400 henkilöä. Koulutukseen osallistui kuntien työntekijöitä ja järjestöjen jäseniä. Vuonna 96 heräsi pelko, että projekti päättyy seuraavana vuotena. Jatkotoimintaa varten järjestöt perustivat kaksi suunnitteluryhmää joitten tehtävänä oli tutkia yhteistyö kuviot ja toisen tehtävänä tutkia yhteisten tilojen tarve järjestöissä. Ryhmien tutkimusten tuloksena todettiin, että järjestöillä on paljon yhteisiä tavoitteita sekä toimitilatarpeita. Järjestöt päättivät hakea lisä rahoitusta sekä tukihenkilötoiminnan, yhteistyön ja toimitilojen sekä sidosryhmätoiminnan kehittämiseen. RAY:n rahoitus saatiin ja toiminta käynnistettiin yhteisten tilojen vuokraamisella Kauppakadulta sekä toisen työntekijän palkkaamisella 97, toimipisteen nimeksi tuli Kansalaistoiminnankeskus josta käytetään nimeä Tukipilari.

Sovittiin, että Kuopion Invalidit ry jatkaa hallinnointia ja toiminnallisena ohjaajana järjestöistä sekä sidosryhmistä Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä nimetyistä henkilöistä koottu johtoryhmä. Kansalaistoiminnankeskuksessa toimi kaksi työntekijää, toiminnanjohtaja ja suunnittelija.

Tukipilari muutti 2002 isoimpiin tiloihin Koljonniemenkadulle jossa toimi 16 yhdistystä vuokralaisena. Tukipilari muutti nykyisiin tiloihin Tulliportinkadulle 2012, tiloissa tällä hetkellä toimii 9 vammais- ja kansanterveys järjestöä ja lisäksi kokoustilojen käyttö on mahdollista ulkopuolisillakin järjestöillä.

Toiminnan juridisena talous vetäjänä toimii edelleen Kuopion Invalidit ry ja toiminnallisena ohjaajana järjestöistä sekä sidosryhmistä Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä nimetyistä henkilöistä koottu ohjausryhmä.

Kansalaistoiminnan keskus Tukipilari tukee sellaista vammais- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa, jossa on mukana useampia yhdistyksiä järjestämässä erilaisia tapahtumia ja johon on mahdollisuus osallistua kaikilla vammais – ja kansanterveysjärjestöillä. Lisäksi tapahtuma paikkojen tulee olla esteettömiä kaikille vammaryhmille. Päätoimintamuotoja on järjestöjen ja Tukipilarin järjestämät koulutukset. Esimerkiksi vertais – ja vapaaehtoistoiminnan koulutus, tukihenkilökoulutus, kulttuuri ja vaikuttamiskoulutus. Koulutusta pyritään järjestämään kaikille ikäryhmille ja sukupuolille sopivana. Yhdistysten yhdessä olo tapahtumia järjestetään ulkoilun ja liikunnan merkeissä huomioiden eri vammaryhmien osallistumismahdollisuudet.

Tukipilari toimii järjestöjen keskitettynä tiedottajana uusittujen nettisivujen kautta ja 2 kertaa vuodessa ilmestyvän lehtiliitteen lähettäjänä, järjestöjen infopiste on Tukipilarissa. Tukipilari toimii RAY:n ja Kuopion kaupungin avustusten turvin.

YHTEISTYÖN PERUSTANA JA TAVOITTEENA VOIDAAN PITÄÄ

1. Vammais – ja kansanterveysjärjestöjen toiminnan vahvistaminen.

2. Järjestöjen osaamisen kytkeminen hyvinvointipalvelujärjestelmään sekä yhteistyön tiivistäminen eri sidosryhmien kanssa esim. oppilaitokset, yliopisto ja liike – elämä.

3. Sosiaalisten oikeuksien toteutuminen, tasa – arvoisuuden lisääminen sekä huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy.

4. Kansalaisten osallisuuden varmistaminen- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen.

5. Yhteistyön perustana on myös yhteiset-tilat esim. Tukipilari.

 

Ensio Hämäläinen
ohjausryhmän puheenjohtaja