AJANKOHTAISTA

14 syys 2017

Uusia terveydenhuollon palveluita yleisön saataville

Kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta esitteli Tukipilarin infokahvilassa 11.9.2017 tulevaisuuden palveluita. Terveyskyla.fi on vast’ikään luotu erikoissairaanhoidon sivusto, joka antaa ajasta ja paikasta riippumatonta tietoa potilaille. Sivusto mahdollistaa meille jokaiselle käydä perehtymässä omaan terveyteen ja sairaudenhoitoon liittyvää tietoon.

(Kuvassa Pasi Kuosmanen esittelee Tukipilarin infokahvilassa syyskuussa 2017 terveyskyla.fi -palvelua. Infonäytössä on esillä värikäs dia, pöydällä on kahvikuppeja ja keksiastioita ja Pasi Kuosmasella on edessään kannettava tietokone.)

Terveyskyla.fi -osoitteessa sijaitsee virtuaalisia taloja, joita klikkaamalla asiakas pääsee erilaisen terveyteen liittyvän tiedon äärelle. Taloista löytyy tietoa eri aiheista, esimerkiksi allergiasta ja astmasta ja harvinaissairauksista. Sivustolla sijaitsee myös vertaistalo, josta asiakas saa tietoa vertaistuesta. Yhdistykset voivat päivittää vertaistalon sivuille yhteystietonsa. Sivustolla annetaan tekstin lisäksi tietoa videoiden ja äänitiedostojen avulla.

Tällä hetkellä asiakas voi hakea sivustolta yleistietoa, täyttää erilaisia kyselyitä ja lukea itsehoito-oppaita. Tulevaisuudessa asiakas voi saada myös hoitoa Internetin kautta digitaalisen hoitopolun avulla. Asiakas voi ennen erikoissairaanhoidon aikaa antaa tietoja itsestään ja oireistaan sairaalalle digihoitopolun kautta. Hoitohenkilökunta voi tutustua potilaan antamiin tietoihin ennakkoon, ennen varsinaista hoitoaikaa sairaalassa. Digihoitopolku mahdollistaa myös erilaisen yhteydenpidon potilaan ja henkilökunnan välillä esimerkiksi ennen sairaalakäyntiä. On mahdollista lähettää vaikkapa erilaisia mittaustietoja. Näihin tietoihin potilas voi saada vastauksen vaikkapa kirjallisena viestinä. Henkilökunta voi tulevaisuudessa myös antaa potilaalle tietoa hoitoajan jälkeisistä asioista digihoitopolun kautta. Juuri nyt palveluun tehdään raskausdiabeteksen, epilepsian ja nuorisopsykiatrian avohoidon digihoitopolkuja. Digitaalisiin hoitopolkuihin tarvitaan lääkärin lähete.

(Terveyskyla.fi -palvelun esittelydia. Dia on vaaleanvihreä ja siinä esitellään kuvien avulla sitä, missä vaihessa eri talot valmistuvat sivustolle. Jo 16 taloa on valmistunut, vuosina 2017 ja 2018 valmistuu vielä 17 taloa.)

Terveyskyla.fi -palvelu on avoinna asiakkaille vuorokauden ympäri. Alkuvaiheessa hoitohenkilökunta tutustuu digihoitopolun asiakirjoihin ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin virka-aikana.

Terveyskyla.fi -palvelua on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakasraatia tullaan hyödyntämään myös Terveyskylän jatkokehittämisessä. Terveyskyla.fi -hanketta on kehittänyt Virtuaalisairaala 2.0. erikoissairaanhoidon kärkihanke. Virtuaalisairaala -hankeyhteistyössä on mukana Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja useita vammais- ja kansanterveysliittoja.

Lisätietoja terveyskyla.fi -palvelusta ja Virtuaalisairaala 2.0. –kärkihankkeista infokahvilassa esitetyistä dioista. Diat on tehnyt kehittämispäällikkö Pasi Kuosmanen.