Verkostotoiminta

Tukipilari toimii aktiivisesti valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa verkostoissa. Tukipilarin verkostotoiminnan tavoitteena on tukea yhdistysten välistä yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vahvistamme olemassa olevia verkostoja ja rakennamme uusia verkostoja yhdistysten välille. Lisäksi Tukipilari aktivoi yhdistysten ja julkisen sektorin, oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.

Järjestämme vuoden aikana toimintaa ja tapahtumia, jotka mahdollistavat yhdistysten verkostoitumisen. Otathan Tukipilarin vs. toiminnanjohtajaan ja suunnittelijaan yhteyttä, kun haluat tehdä kanssamme verkostoyhteistyötä.